You might be a complete beginner or already an adept player, and we can help you get to the next level quickly and pain-free. We offer standard lessons on the guitar, piano, violin, drums, ukulele, and other instruments on request.

Môžete byť úplný začiatočník alebo už skúsený hráč a my vám pomôžeme rýchlo a bezbolestne sa dostať na vyššiu úroveň. Ponúkame štandardné lekcie hry na gitaru, klavír, husle, bicie, ukulele a ďalšie nástroje na požiadanie.

Our database of experienced musicians, coaches and mentors means you receive the best possible help to advance your skills in singing, playing an instrument or in the songwriting process.

Vďaka našej databáze skúsených hudobníkov, trénerov a mentorov získate najlepšiu možnú pomoc pri rozvíjaní svojich schopností v oblasti spevu, hry na nástroj alebo písania piesní.

Understanding the importance of experience, our goal is to advance and hone your performance skills also through live concerts. We can give you the advice, techniques, psychology and confidence to perform well.

Keďže si uvedomujeme dôležitosť skúseností, naším cieľom je rozvíjať a zdokonaľovať vaše interpretačné schopnosti aj prostredníctvom živých koncertov. Môžeme vám poskytnúť rady, techniky, psychológiu a sebadôveru, aby ste mohli dobre vystupovať.

LESSONS

We also offer lessons on the Drums, Ukulele and most woodwind or brass instruments.

Call us for free advice on +421 903 898 696 or write to help@musichub.sk