Promotion

(distribution, PR and social media)  

Propagácia

(distribúcia, PR a sociálne médiá)  

Are you a singer or songwriter? Got a band with original songs? Let us help.

Music promotion today can be costly and often lead nowhere.

We accompany artists through the process of distributing their music, with full assistance and advice on promotional techniques, social media campaigns, image and press kit creation, as well as instruction on how to approach radio stations and playlist curators.

Other services include how to get on local or international chart listings, how to build up followers on various media platforms, pre-launch and post-launch processes etc.

Ste spevák alebo skladateľ? Máte kapelu, ktorá hrá vlastný materiál? Pomôžeme vám.

Propagácia hudby môže byť dnes nákladná a často nikam nevedie.

Sprevádzame umelcov procesom distribúcie ich hudby, pričom im poskytujeme plnú asistenciu a poradenstvo v oblasti propagačných techník, kampaní v sociálnych médiách, tvorby imidžu a press kitu, ako aj návod, ako osloviť rozhlasové stanice a kurátorov playlistov.

Medzi ďalšie služby patrí aj to, ako sa dostať do miestnych alebo medzinárodných rebríčkov, ako si vybudovať sledovateľov na rôznych mediálnych platformách, procesy pred uvedením na trh a po ňom atď.

Pre-launch promo – CAN YOU SEE ME @ JOYD (John Boyd)

produced by MUSIC HUB