Before you start distributing your music, you should think seriously about the branding or image you want to promote.

Predtým, ako začnete distribuovať svoju hudbu, mali by ste sa vážne zamyslieť nad imidžom, ktorý chcete propagovať.

Music Hub can help you develop your image and brand before you start promoting and distributing your music. We can also help set up a personal website for you at minimum cost.

Get your career off to a good start with the right marketing mix.

Music Hub vám pomôže vytvoriť si imidž a značku ešte predtým, ako začnete propagovať a distribuovať svoju hudbu. Môžeme vám tiež pomôcť vytvoriť osobnú webovú stránku s minimálnymi nákladmi.

Správnym marketingovým mixom dobre naštartujete svoju kariéru.

EXAMPLE: Logo created for JOYD (John Boyd)