So you have a great song and want to record it? Have you thought about the other instruments and dynamics?

Máte skvelú pieseň a chcete ju nahrať? Premýšľali ste o ostatných nástrojoch a dynamike? Aj to treba.

Our team of songwriters can give you their production experience and advise you.

Náš tím autorov vám poskytne svoje skúsenosti s produkciou a poradí vám čo ďalej.

No matter what genre or instrument, our studio musicians are ready to help you record.

Bez ohľadu na žáner alebo nástroj sú naši štúdioví hudobníci pripravení pomôcť vám s nahrávaním.

Getting the right arrangement and flow to your songs should be your goal. Let us help while respecting your vision.

Vaším cieľom by malo byť správne usporiadanie a priebeh skladieb. Pomôžeme vám a zároveň budeme rešpektovať vašu víziu.

Songwriting is a skill that develops over time, but MUSIC HUB can accelerate that process.

Písanie piesní je zručnosť, ktorá sa časom rozvíja, ale MUSIC HUB môže tento proces urýchliť.