Učenie sa na husliach si vyžaduje odhodlanie, ale odmena za to stojí. Hodiny huslí v Music Hub sú zábavné, pričom sa snažíme, aby ste vy alebo vaše dieťa napredovali čo najrýchlejšie.

Learning the violin takes commitment but the rewards are worth it. Violin lessons at Music Hub are fun, while we try to advance your or your child’s progress as quickly as possible.

Hudbu si treba užívať. Teoretické vedomosti budujeme postupne prostredníctvom praktickej aplikácie.

Music is to be enjoyed. We build your theoretical knowledge gradually through practical application.

Podľa toho, aký štýl alebo žáner chcete hrať, vyberieme pre vaše hodiny správneho inštruktora hry na husle.

We select the right violin instructor for your lessons, depending on what style or genre you want to play.

Lessons start from Eur 20/hour (od Eur 20/hod.) depending on lesson structure, times and aims.

10% discount (zlava) on 10 lessons (Eur 180)

20% discount (zlava) on 20 lessons (Eur 320)

Violin lessons can be in English, Slovak or Czech.

Výučba huslí môže prebiehať v angličtine, slovenčine alebo češtine.